Περιβαλλοντικές Δράσεις “Σχολικές αλχημείες”

Το πρόγραμμα “Σχολικές αλχημείες” αφορά δράσεις που θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στο 4ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου με στόχο την εμπέδωση της οικολογικής αντίληψης και την ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην διαδραστική αφίσα του προγράμματος εδώ.