Υπεύθυνη Δήλωση ημερήσιας

Για να διαβάσετε την ΥΔ της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής ΟΛΩΝ των τάξεων του σχολείου, σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Υπεύθυνη Δήλωση 3ήμερης

Για να διαβάσετε την ΥΔ της 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του σχολείου, σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 24-11-2022

Για να διαβάσετε το ΩΠ της Πέμπτης, 24 Νοεμβρίου 2022, σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 14-11-2022

Για να διαβάσετε το ΩΠ της Δευτέρας, 14 Νοεμβρίου 2022, σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):