Προσοχή: Αλλαγές στο Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας 2019

Στο Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας 2019 έγιναν κάποιες αλλαγές. Οι μαθητές που θα επαναλάβουν τις εξετάσεις σε κάποια μαθήματα, θα προσέρχονται στις αναγραφόμενες ημέρες και ώρες για να παρακολουθήσουν την υποστηρικτική … READ MORE …

Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας 2018

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας 2018. Οι μαθητές που θα επαναλάβουν τις εξετάσεις σε κάποια μαθήματα, θα προσέρχονται στις αναγραφόμενες ημέρες και ώρες για να παρακολουθήσουν την υποστηρικτική διδασκαλία. Για … READ MORE …

Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας – Τάξη Β΄

Στον παρακάτω πίνακα δείτε τις ημέρες και ώρες της υποστηρικτικής διδασκαλίας για τις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουνίου.   ΤΑΞΗ Β΄ Τετάρτη  Πέμπτη Παρασκευή Δευτέρα Τρίτη  Τετάρτη  Παρασκευή 14-Ιουν 15-Ιουν 16-Ιουν … READ MORE …

Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας – Τάξη Α΄

Στον παρακάτω πίνακα δείτε τις ημέρες και ώρες της υποστηρικτικής διδασκαλίας για τις επαναληπτικές εξετάσεις του Ιουνίου.   ΤΑΞΗ Α΄ Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη Παρασκευή Δευτέρα Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη Παρασκευή 13-Ιουν … READ MORE …