ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διευθυντής: Παπαδάκης Δημήτριος (ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας) Υποδιευθύντρια: Μερμίγκη Αρετή (ΠΕ 86 Πληροφορικής)