Υπεύθυνοι Καθηγητές τμημάτων σχολ. έτους 2018-2019

Posted on

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τους υπεύθυνους καθηγητές για κάθε τμήμα. Σας ενημερώνουμε ότι οι ώρες ενημέρωσης των γονέων θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος.   Υπεύθυνοι … READ MORE …