Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Σχολ. ‘Ετους 2018-2019

Posted on

Τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ξεκίνησαν την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018. Η διδασκαλία γίνεται στο Σχολείο μας από καινούργιους εκπαιδευτικούς που έρχονται γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό. Μπορείτε να δείτε … READ MORE …

Ενισχυτική Διδασκαλία – Σχολικό Έτος 2018-2019

Posted on

Για το σχολικό έτος 2018-2019 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία μπορούν να … READ MORE …

Ενισχυτική Διδασκαλία – Σχολικό Έτος 2017-18

Posted on

Για το σχολικό έτος 2017-2018 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Στην Ενισχυτική Διδασκαλία μπορούν να … READ MORE …