Εγγραφές/Ανανέωση εγγραφών – Αφορά όλους τους μαθητές

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο για την εγγραφή των παιδιών τους στην Α΄Γ/σίου καθώς και την ανανέωση εγγραφής των μαθητών που προβιβάστηκαν στη Β΄και Γ΄ Γ/σίου. Οι εγγραφές/ανανεώσεις … READ MORE …

Εγγραφές μαθητών

0ι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016 πραγματοποιούνται από 1/9/2015 έως 11/9/2015. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων μαθητών είναι τα εξής: Πιστοποιητικό γέννησης Ατομικό Δελτίο … READ MORE …