Μέχρι πότε δικαιολογούνται οι απουσίες λόγω γρίπης;

Εγκύκλιο σχετικά με τις απουσίες μαθητών λόγω γρίπης εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Σε αυτήν διευκρινίζεται ότι: “… οι απουσίες των μαθητών/τριών μέχρι 20-3-2019, που οφείλονται σε εποχική γρίπη και επιβεβαιώνονται … READ MORE …

Απουσίες και αλλαγές στη σχολική ζωή

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλάζουν κάποια πράγματα στη σχολική καθημερινότητα. Πολύ συνοπτικά υπάρχουν αλλαγές: στην ΑΡΓΙΑ των τριών Ιεραρχών στις ΑΠΟΥΣΙΕΣ στους χαρακτηρισμούς της ΔΙΑΓΩΓΗΣ και εισάγεται … READ MORE …