ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Για να διαβάσετε τον κατάλογο των βιβλίων κάθε τάξης, παρακαλούμε να πατήσετε στο παρακάτω αρχείο και κατόπιν στο γράμμα της τάξης για την οποία ενδιαφέρεστε.

Ψηφιακή έκθεση τεχνολογίας και ψηφιακά βιβλία με εργασίες και κατασκευές των μαθητών/-τριών

Για να δείτε την πρόσκληση, σας παρακαλούμε να πατήσετε στο παρακάτω έγγραφο Για να δείτε την ψηφιακή έκθεση, σας παρακαλούμε να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) https://drive.google.com/file/d/1-41HRqgx6-pxd6sYG7X4tawn-sElszQD/view?usp=sharing Για να δείτε το υλικό, … READ MORE …