Υποδοχή Γονέων και Κηδεμόνων

Για να διαβάσετε τις διδακτικές ώρες κατά τις οποίες δέχονται οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, σας παρακαλώ να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Ενισχυτική Διδασκαλία

Για να διαβάσετε ή να εκτυπώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία αφορά στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το έτος 2021-2022, παρακαλούμε να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link).

Εφαρμογή EDUPASS

Για να διαβάσετε το σχετικό ενημερωτικό μνμ του ΥΠΑΙΘ, σας παρακαλώ να πατήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Ευγενική χορηγία φαρμακευτικού υλικού

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. ΠΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ο οποίος λειτουργεί νεοϊδρυθέν φαρμακείο στη γειτονιά μας, για την ευγενική χορηγία του δωρεάν προμήθειας απαραίτητου φαρμακευτικού υλικού στο σχολείο μας.