Εγγραφές μαθητών

0ι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016 πραγματοποιούνται από 1/9/2015 έως 11/9/2015. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των νέων μαθητών είναι τα εξής: Πιστοποιητικό γέννησης Ατομικό Δελτίο … READ MORE …