Ωρολόγιο Πρόγραμμα 24-11-2022

Για να διαβάσετε το ΩΠ της Πέμπτης, 24 Νοεμβρίου 2022, σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

ΕΚΔΗΛΩΣΗ για το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Για να δείτε στιγμιότυπα από την εκδήλωση του σχολείου μας για το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, σας παρακαλώ να πατήσετε τους παρακάτω συνδέσμους (links):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 14-11-2022

Για να διαβάσετε το ΩΠ της Δευτέρας, 14 Νοεμβρίου 2022, σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 10-11-2022

Για να διαβάσετε το αυριανό ΩΠ (Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022), σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 08-11-2022

Για να διαβάσετε το αυριανό ΩΠ (Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022), σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):