Ηλεκτρονική εγγραφή στο λύκειο

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εγκύκλιο ή μόνο τα μέρη της, τα οποία σας ενδιαφέρουν, παρακαλούμε να πατήσετε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο (link).

Επαναλειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικού έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η Ενισχυτική Διδασκαλία στο σχολείο μας με βάση το πρόγραμμα το οποίο ίσχυε μέχρι την παύση της λειτουργίας της. Για να διαβάσετε την σχετική εγκύκλιο, παρακαλούμε … READ MORE …

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (νέο)

Για να διαβάσετε το πρόγραμμα από 18-05-2020 έως 29-05-2020, παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link):