Εγγραφές/Ανανέωση εγγραφών – Αφορά όλους τους μαθητές

Posted on

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες να προσέλθουν στο σχολείο για την εγγραφή των παιδιών τους στην Α΄Γ/σίου καθώς και την ανανέωση εγγραφής των μαθητών που προβιβάστηκαν στη Β΄και Γ΄ Γ/σίου. Οι εγγραφές/ανανεώσεις … READ MORE …

Προσοχή: Αλλαγές στο Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας 2019

Posted on

Στο Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας 2019 έγιναν κάποιες αλλαγές. Οι μαθητές που θα επαναλάβουν τις εξετάσεις σε κάποια μαθήματα, θα προσέρχονται στις αναγραφόμενες ημέρες και ώρες για να παρακολουθήσουν την υποστηρικτική … READ MORE …

Αναβαθμολόγηση Α περιόδου Ιουνίου 2019

Posted on

“Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων ή επανεξέταση μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε δύο (02) εργάσιμες μέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, … READ MORE …

Έκτακτο: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2019

Posted on

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2019 εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν (με κωδικούς) στο σχολείο. Οι μαθητές/μαθήτριες που παραπέμπονται θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. Αύριο επίσης αρχίζει η υποστηρικτική διδασκαλία για τους … READ MORE …