ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAFSE

Για να δείτε τις εργασίες των μαθητών/-τριών της Β΄ τάξης του σχολείου μας και για να ενημερωθείτε σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, σας παρακαλώ να πατήσετε τους παρακάτω συνδέσμους … READ MORE …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για να διαβάσετε την πρόσκληση, σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):

Υπεύθυνη Δήλωση ημερήσιας

Για να διαβάσετε την ΥΔ της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής ΟΛΩΝ των τάξεων του σχολείου, σας παρακαλώ να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο (link):