Διεύθυνση σχολείου 2023-2024

Διευθυντής: Στυλιανίδης Ευστράτιος (ΠΕ04.01, Φυσικός) Υποδιευθύντρια: Μερμίγκη Αρετή (ΠΕ86, Πληροφορικής)